Wywóz śniegu

Wywóz śnieguW okresie zimowym oferujemy wywóz śniegu zarówno z prywatnych posesji, jak i terenów należących do spółdzielni mieszkalnych, firm czy miasta. Obowiązek systematycznego usuwania gromadzącego się śniegu spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, a w przypadku przestrzeni publicznych odpowiada za to gmina lub miasto. Według obowiązujących przepisów śnieg należy usuwać nie tylko z powierzchni dróg, ale również z dachów budynków.

W przypadku małych posesji ilość nagromadzonego śniegu raczej nie jest kłopotliwa, jednak problem pojawia się w przypadku większych obszarów. Wówczas warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej firmy, takiej jak nasza. Dysponujemy odpowiednim sprzętem do załadunku i przewozu śniegu, co usprawnia cały proces. Transportujemy śnieg w wyznaczone przez daną miejscowość miejsce składowania, gdzie topniejący śnieg nie ma złego wpływu na tamtejsze środowisko. Wszystkie powierzone nam zlecenia wywozu śniegu realizujemy szybko i sprawnie. Tak samo, jak w przypadku wywozu piasku, żwiru i kamieni lub różnego typu odpadów, transport śniegu przeprowadzamy z zachowaniem określonych zasad bezpieczeństwa.

 

Gdzie nie można wywozić śniegu?

Śnieg, szczególnie ten wywożony z terenów zanieczyszczonych takich jak centrum miast, obszarów przemysłowych czy dróg o dużym natężeniu ruchu, nie może być spławiany do wód ani składowany na terenach położonych między wałem przeciwpowodziowym a linią brzegu wody lub w odległości mniejszej niż 50 m od linii brzegu wody. Ponadto zebranego śniegu nie można gromadzić również bezpośrednio pod drzewami, ponieważ wymieszane ze śniegiem chlorki sodu wpływają niekorzystnie na istniejący drzewostan. Z tego względu miasta wyznaczają konkretne miejsca składowania śniegu.