Odbiór odpadów przemysłowych

Odpady budowlaneJeśli prowadzą Państwo warsztat, zakład przemysłowy, zakład przetwórczy lub też inną działalność, w wyniku której produkowane są duże ilości odpadów, możemy na zasadzie współpracy zapewnić ich odbiór. Jesteśmy firmą specjalizującą się w odbiorze odpadów przemysłowych, działającą w tym zakresie na terenie Lublina i okolicznych miejscowości. Jako firma z doświadczeniem zapewniamy szybki, sprawny odbiór odpadów przemysłowych z siedzib klientów. 

Co zaliczamy do odpadów przemysłowych? Przede wszystkim wszystko to, co powstaje w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza produkcji. Możemy tu wymienić:

  • odpady generowane przez przemysł górniczo-hutniczy, energetyczny, a także fabryki,
  • odpady płynne: ciecze chemiczne, osady ściekowe, farby, lakiery, zanieczyszczona woda,
  • odpady stałe: kartony, szkło, złom stalowy i żeliwny, odpady z tworzyw sztucznych.

 

Jak wygląda w praktyce odbiór odpadów przemysłowych?

Usługę odbioru odpadów przemysłowych realizuje się w oparciu o złożenie zamówienia. Zamówienie na tego rodzaju usługę może być jednorazowe lub przybrać formę długofalowej, systematycznej współpracy. Wszystko uzależnione jest oczywiście od profilu działalności firmy oraz rodzaju odpadów, które są przez nią produkowane. Odbiór odpadów przemysłowych odbywa się z wykorzystaniem specjalnie do tego przygotowanych pojemników lub kontenerów - o różnej wielkości i pojemności.

Klient ma możliwość systematycznego zamawiania pojemników i kontenerów. Po ich zapełnieniu następuje odbiór i wymiana na nowe. Transport realizowany jest z wykorzystaniem specjalnie do tego przygotowanych pojazdów, a utylizacja odpadów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.