Wywóz papy

PapaZajmujemy się profesjonalnym wywozem papy budowlanej. Oferujemy kompleksowe usługi obejmujące zarówno podstawienie specjalistycznego kontenera przeznaczonego do składowania odpadów niebezpiecznych, jak i transport papy do zakładu zajmującego się utylizacją. W miejscu tym unieszkodliwienie materiału odbywa się w sposób bezpieczny i niezagrażający środowisku. Papa budowlana może również być poddana recyklingowi i wykorzystana przez firmy zajmujące się produkcją konglomeratów bitumicznych.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem służącym do załadunku i transportu papy budowlanej, a także posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia. Posiadamy również bogatą wiedzę na temat odpowiednich metod wywozu i utylizacji materiałów tego typu, a także wywozu ziemi, drewna oraz innych odpadów.

 

Czym jest papa budowlana?

Papa budowlana należy do materiałów wykorzystywanych do izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej elementów budowli takich jak m.in. pokrycia dachowe, fundamenty, posadzki oraz podziemne konstrukcje. Zapewnia ona doskonałą ochronę przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Papa budowlana powstaje w procesie nasączania tektury lub włókna szklanego masą smołową bądź asfaltową.

Warto wiedzieć, iż odpady papy powstałe np. po wymianie dachu ze względu na swoje właściwości wpływają niekorzystnie na środowisko. Mogą wydzielać substancje niebezpieczne zarówno dla zdrowia ludzi, jak i stanu środowiska. Z tego względu nie można ich składować na terenie posesji, wyrzucać do śmietników komunalnych ani niszczyć na własną rękę. Utylizacja papy powinna odbyć się zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa. Wywóz papy najlepiej powierzyć wyspecjalizowanej firmie, takiej jak nasza.